Tây Du Giáng Ma Thiên

Tây Du Giáng Ma Thiên

Tây Du Giáng Ma Thiên (2013)

Diễn viên: Thư Kỳ,Văn Chương,Châu Tú Na,La Chí Tường,

Đạo diễn: Châu Tinh Trì,

Thời lượng: 100 Phút

Thể loại: Viễn Tưởng,

Quốc gia: Hong Kong,

Trailer


Môi tinh ngoai Switch Sprite Trung Tâm các phim la con route Tam path (Đồng Văn Chương) - trong vai tro phap sư mode một truy vấn uong. French sư NAY đồng môi trường tinh lang man, sâu Đầm Voi Bạch cốt Tĩnh (Điện your computer do Thư Kỳ Đồng) trên con đường Phúc xin họ, họ có một lượt Th thời gian 5 khôi phục Sa Tăng, Bát Giới và cuối cùng là một Tôn Ngô là cứng đầu.

Lọc phim

  • Thể loại
  • Quốc gia
  • Năm sản xuất