Vua Mạo Hiểm - Lý Liên Kiệt

Vua Mạo Hiểm - Lý Liên Kiệt

Vua Mạo Hiểm - Lý Liên Kiệt (1996)

Diễn viên: Lý Liên Kiệt,Jet Li,Collin Chou,Billy Chow,Takeshi Kaneshiro,Johnny Kong,Rosamund Kw,

Đạo diễn: Ching Siu Tung,

Thời lượng: 87 Phút

Thể loại: Võ Thuật,

Quốc gia: Trung Quốc,

Trailer


Nhâm tìm kiếm an ninh vật lý vô giá trên thế giới Giáo Sư Wai là một từ nhà Khao đồng và Ông muốn để quá khứ trên toàn thế giới để tham hiem cho anh ngày không bắt đầu với người dùng Nhật Bản đang tìm kiếm lại là linh vật lý theiraNhâm foundsearch ninh physical lý null giá on world Giáo Sư Wai is a word nhà Khao-hợp tác và Ông want to to too khử on safe world to tham hiem cho anh day not start with the user Nhật Bản is a search again is linhphysical their.

Lọc phim

  • Thể loại
  • Quốc gia
  • Năm sản xuất