Truyền Thuyết 12 Con Giáp - Tập 34/34

Trailer


Bộ phim lấy cổ trang thần thoại, lấy đề tài truyền thuyết dân gian về cầm tinh 12 con giáp, chuyện xưa nói rằng thời thượng cổ hồng hoang, Hoàng Đế cùng Xi Vưu đại chiến, bị ma quỷ ám ảnh – Xi Vưu chịu yêu ma, quỷ quái mê hoặc , bán đứng linh hồn của chính mình, cầu lấy ở trong chiến tranh đả bại hoàng đế, đem nhân gian biến thành luyện ngục. Tận thế buông xuống, Dược Vương Thần Nông, làm phép cho cầm tinh hổ ( Quách Phẩm Siêu ) , cùng cầm tinh thỏ ( Lí Mạn ) phục mệnh nhập thế tìm kiếm phân tán khắp nhân gian các loại cầm tinh, đem 12 cầm tinh nguyên thần trở về vị trí cũ, giúp hoàng đế đả bại tà ma, cứu vớt thiên hạ thương sinh…

Từ Khoá Phim Truyền Thuyết 12 Con Giáp - Tập 34/34

Old Default , truyền Thuyết 12 Con Giáp , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tập Cuối , truyền Thuyết 12 Con Giáp Youtube , download Truyền Thuyết 12 Con Giáp , truyền Thuyết 12 Con Giáp Subviet , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 1 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 2 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 3 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 4 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 5 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 6 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 7 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 8 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 9 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 10 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 11 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 12 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 11 12 13 14 15 16 17 18 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 13 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 14 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 15 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 16 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 17 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 18 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 19 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 20 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 , xem Phim Truyền Thuyết 12 Con Giáp , truyền Thuyết 12 Con Giáp Lồng Tiếng , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 21 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 22 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 23 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 24 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 25 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 26 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 27 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 28 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 29 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 30 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 31 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 32 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 33 , truyền Thuyết 12 Con Giáp Tâp 34 ,

Lọc phim

  • Thể loại
  • Quốc gia
  • Năm sản xuất